Mūsų komandą sudaro jaunas, tačiau labai kompetentingas kolektyvas. Masažo meistrai domisi naujovėmis, savo įgūdžius ir žinias  nuolat tobulina įvairiuose seminaruose bei kursuose. Ypatingai didžiuojamės savo Kobido bei chiromasažo meistrais – jų dėka įgijome nuolatinių klientų, kurie džiaugiasi neįtikėtinais masažų rezultatais, ratą!

Taip pat mielai jūsų laukiame jaukiuose ir erdviuose mūsų apartamentuose.

Prieš atliekant rezervacijas el.paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba telefonu +370 616 23016, prašome susipažinti su mūsų vidaus tvarkos taisyklėmis.

Šios Bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) nustato Centro SPA apartamentų esančių J. Basanavičiau a. 16, Birštonas (toliau – Centro SPA), paslaugų teikimo tvarką bei sąlygas.

Vidaus tvarkos taisyklės

Bendrosios nuostatos:

 • Centro SPA apartamentai (toliau –apartamentai) – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo paslaugos.
 • Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato apartamentų svečių pareigas ir teises naudojantis apartamentų paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.
 • Šios taisyklės yra privalomos visiems apartamentų svečiams.
 • Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
 • Kiekvienas svečias, registruodamasis apartamentuose, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.
 • Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako apartamentuose užsiregistravęs asmuo.
 • Asmenims, kurie nesutinka laikytis apartamento taisyklių paslaugos nėra teikiamos.
 • Apartamentų svečias privalo atlyginti padarytą žalą apartamentų turtui bei tretiesiems asmenimis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.
 •  

Rezervacijos taisyklės:

 • Apartamentų paslaugų ir spa paslaugų pirminė rezervacija (užklausimas) gali būti atliekama pasinaudojant telefonu, elektroniniu paštu ar kitais pardavimo kanalais.
 • Rezervuojant apartamentų paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, individualus svečias, privalo nurodyti atvykstančių svečių skaičių, pageidaujamo kambario kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą bei kitus pageidavimus.
 • Rezervuojant spa paslaugas elektroniniu paštu ar telefonu, individualus svečias, privalo nurodyti koknkrečią procedūrą jų skaičių, atvykimo data bei laiką, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą bei kitus pageidavimus.
  • Apartamentai, gavę teikiamų paslaugų rezervaciją, elektroniniu paštu patvirtina svečio rezervaciją ir informuoja apie apmokėjimo būdus atvykus. Esant poreikiui svečias gali apmokėti iš anksto pavedimu pagal išankstinę saskaita.
  • Apartamentai, gavę teikiamą paslaugų rezervaciją, kitais pardavimo kanalais, vykdo pagal nustatytas taisykles.
  • Rezervacija patvirtinta elektroniniu paštu arba telefonu yra laikoma garantuota.
 • Sutartis dėl viešbučio teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai svečias patvirtina rezervacijos data ir laiką žodžiu arba raštu.

 

Rezervacijos atšaukimo tvarka:

 • Panaikinus rezervavimą papildomas mokestis netaikomas.
 • Administracijos darbas:
 • Apartamentų administracija turi teisę priimti sprendimą apgyvendinti arba perkelti apartamentų svečią(-ius) į kitą numerį arba kitą apgyvendinimo įstaigą (tokiomis pačiomis arba geresnėmis sąlygomis).
 • Administracija turi teisę vienašališkai priimti sprendimą iškelti apartamentų svečią(-ius) nepranešus iš anksto, jei yra keliama grėsmė kitiems apartamentų gyventojams;
 • Apartamentų svečių daiktų saugojimo viešbutyje tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.865 str.
 • Administracija, radusi paliktus daiktus, esant galimybei iškart grąžina savininkams. Jei savininkas nesurandamas, pamiršti daiktai, praėjus 3 mėnesiams, realizuojami nustatyta tvarka.
 • Apartamentai neatsako už nesaugiai paliktas ar prarastas vertybes ir / ar padarytą joms žalą kambaryje ar bendrose erdvėse;
 • Administracija saugumui užtikrinti turi teisę įeiti į svečių gyvenamus numerius. Esant poreikiui iškviečia greitąją pagalbą;
 • Apartamentų administratoriui yra draudžiama suteikti bet kokią informaciją apie svečius, tretiems asmenims, be svečio sutikimo.
 • Apartamentų svečiui paprašius atsarginio rakto, apartamentų administratorius būtinai turi jį identifikuoti.
 • Draudžiama palikti mažamečius vaikus be priežiūros Apartamentuose ir bendrose erdvėse;

Nenugalima jėga (force majeure):

 • Šalių atsakomybę už sutarties dėl Apartamentų teikiamų paslaugų neįvykdymą, esant force majeure aplinkybėms, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 str.

Atvykimo ir išvykimo laikas

 • Apartamentų svečiai rezervacijoje nustatytą atvykimo dieną gali atvykti į Viešbutį nuo 14.00 val.;
 • Atvykę į apartamentus svečias(-iai) susiekia su Apartamentų administratorium telefonu. Administratorius telefonu paaiškina kur rasti kambario raktą ir palydi iki kambario. Raktą svečias turi grąžina atgal išsiregistruodamas iš apartamentų, prieš tai įsitikinus, kad už visas paslaugas yra sumokėta. Pametus arba sugadinus kambario raktą, taikoma bauda – 50 eurų;
 • Apartamentų svečiai išvykimo dieną turi išsiregistruoti iš Viešbučio iki 12.00 val.;
 • Jei svečias pageidauja išvykti vėliau nei 12.00 val., jis privalo apie tai informuoti Apartamentų administratorių iš anksto t.y. parą prieš išvykimą.
 • Jeigu svečias iš Apartamentų išvyksta ne vėliau kaip iki 18.00 val., svečias privalo sumokėti 60% vienos paros visos sutartinės kainos apgyvendinimo paslaugų kainos; jeigu svečias iš Viešbučio išvyksta po 18.00 val. – 100% vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos;
 • Svečiui, iki sutarto išvykimo laiko, neatlaisvinus kambario ir neturint galimybės su juo susisiekti, arba kai Svečias piktybiškai neatsiskaito už suteiktas paslaugas ir neatlaisvina kambario administracijos prašymu – administracija pasilieka teisę kambaryje esančius daiktus perkelti į kitas Apartamentuose esančias saugomas patalpas;
 • Jei su Apartamentais yra sudaryta sutartis “Centro SPA paslaugų teikimo sutartis” ar kitas individualus susitarimas, galioja toje sutartyje ar susitarime aptarta svečių atvykimo ir išvykimo tvarka bei sąlygos;
 • Apartamentuose gali apsigyventi tiek asmenų, kiek buvo nurodyta rezervacijos metu. Jeigu viešbučio kambaryje apsigyvens daugiau svečių nei nurodyta rezervacijos metu, už kiekvieną papildomą svečią Apartamentams mokamas papildomas mokestis;
 • Atsivesti pašalinius asmenis į Apartamentus galima tik prieš tai perspėjus Apartamentų administratorių.

 

Skundų pateikimo tvarka:

Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais.

Prašymą/skundą dėl mūsų elektoriniu paštu ar telefonu įsigytos paslaugos galite tiesiogiai pardavėjui pateikti elektroniniu paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., per vieną mėnesį, nuo paslaugos suteikimo dienos. Jūsų skundas bus išnagrinėtas per 14 kalendorinių dienų  ir susisiekta nurodytais kontaktais, pateikiant paslaugos gavėjui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. 

Taip pat galima prašymą/skundą dėl mūsų elektroniniu paštu arba telefonu įsigytos paslaugos pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus numatytas išimtis. Vartotojo teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties netaikoma šioms sutartims: sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis;

Kitos sąlygos:

 • Apartamentai pasilieka teisę neįsileisti nepageidaujamų asmenų, remiantis Apartamentų  vidaus tvarko taisyklėmis.

Misija / vizija

Mūsų misija –teikti kokybiškas, o ne kiekybiškas paslaugas. Kiekvieną savo svečią apgaubti šiluma ir jaukumu, kiekvieną sutikti ir išlydėti su šypsena. Savo svečiams suteikti ne tik fizinį, bet ir dvasinį poilsį. Visus priimti taip, kad jie norėtų grįžti pas mus vėl ir vėl!!!

Mūsų vizija –tapti tokiais SPA apartamentais Birštono kurorte, kuriuose būtų malonu pailsėti ir praleisti laiką poroms, šeimoms su vaikučiais, žavioms damoms, galantiškiems ponams, pašėlusiam jaunimui ir garbaus amžiaus žmonėms!